تبلیغات
گفتنی های علمی - موکل جن چیست؟؟؟
 
 
تاریخ :  شنبه 4 شهریور 1391
نویسنده :  سید ایمان امینی
امروز با توجه به طبیعت خرافاتی مردم ایران-عرفای پوشالی صدا وسیمارا عرصه 
تاخت وتاز خود نمودهاند.انواع کتب جعلی-قصه پردازیهای کودکانه بدون هیچ سند
 و مدرکی شده نقل محافل بنوعی که ...اگر شما بخواهید در مورد مقوله ای مثل
 لنگه کفش اظهار نظر کنید حتما به کسی که تجربه و مغازه ای در این زمینه داره مراجعه میکنید اما متاسفانه در مورد دین که امری کاملاتخصصی است و علوم غریبه که در کل جهان فقط 5 نفر استاد عامل وجود دارد،هرکودکی اظهار نظر نموده.ماحصل چه شده؟یک سری نوشته های بی سرو ته خنده دار و بی ارزش که روی هم تلنبار شده و بیچارگانی که این چرندیات را مطالعه میکنند اسم عمر سوزی و زمان سوزی خود را گذاشتند"تحقیقات علوم غریبه" در حالی که نه نویسنده این دروغها
 در تمام عمرشان بویی از علوم غریبه برده اند(جز توهمهای دیوانه وار)نه محققین محترم(که غالبا جوانهای بیکار و خرافاتیی هستند که بعد از چرخ زدن در خیابانها به فکر بقول خودشان تحقیقات افتاده اند)...در هر حال این مقوله را برای عقلا نوشتم باشد که مانع از خرافات بیشتر جامعه ء خرافات زدهء من بشود.
جن چیست؟بر اساس اسناد قرآنی(در صورت داشتن مشترکات مذهبی) و اسناد شهودی(نه علمی)یکسری موجوداتی وجود دارند که قابلیتهای خاصی دارند.آنها دارای اختیار هستند.و توانایی حرکات سریعی مثل طی الارض را دارند و در این فاصله میتوانند هر شیئی را که بخواهند منتقل کنند.در ضمن یک عقیده ء قدیمی بوده که آن افسانه ء ساخته شدن جهان از عناصر 4 گانه است که هوا و آتش و آب و خاکه که از قصه های یونانی گرفته شده بر این اساس جنس جنها شده از هوا و آتش بدون دود .در قرآن آمده  والجان خلقناه من قبل من نار السموم (27 حجر)و مشابهش(15 الرحمن)اسناد قرآنی سوره ء جن:قل اوحی الیّ انه الستمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قآنا عجبا یهدی الی ارشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا(داستان شرح قرآن از زبان جنها برای طایفه اشان) یا داستان تخت بلقیس در سوره ء نمل آیه ء عفریتیه...(فقال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک و انه علیه لقوی امین که گفت:من آن(تخت)را نزد تو میآورم قبل از اینکه فرصت کنی از جای خودت بلند شوی و من بر آن توانا هستم نمل 17)و در سوره صافات در مورد مسترقین السمعه که خبر های غیبی را میشنوند و ... 

ادامه مطلب.....
امروز با توجه به طبیعت خرافاتی مردم ایران-عرفای پوشالی صدا وسیمارا عرصه 
تاخت وتاز خود نمودهاند.انواع کتب جعلی-قصه پردازیهای کودکانه بدون هیچ سند
 و مدرکی شده نقل محافل بنوعی که ...اگر شما بخواهید در مورد مقوله ای مثل
 لنگه کفش اظهار نظر کنید حتما به کسی که تجربه و مغازه ای در این زمینه داره مراجعه میکنید اما متاسفانه در مورد دین که امری کاملاتخصصی است و علوم غریبه که در کل جهان فقط 5 نفر استاد عامل وجود دارد،هرکودکی اظهار نظر نموده.ماحصل چه شده؟یک سری نوشته های بی سرو ته خنده دار و بی ارزش که روی هم تلنبار شده و بیچارگانی که این چرندیات را مطالعه میکنند اسم عمر سوزی و زمان سوزی خود را گذاشتند"تحقیقات علوم غریبه" در حالی که نه نویسنده این دروغها
 در تمام عمرشان بویی از علوم غریبه برده اند(جز توهمهای دیوانه وار)نه محققین محترم(که غالبا جوانهای بیکار و خرافاتیی هستند که بعد از چرخ زدن در خیابانها به فکر بقول خودشان تحقیقات افتاده اند)...در هر حال این مقوله را برای عقلا نوشتم باشد که مانع از خرافات بیشتر جامعه ء خرافات زدهء من بشود.
جن چیست؟بر اساس اسناد قرآنی(در صورت داشتن مشترکات مذهبی) و اسناد شهودی(نه علمی)یکسری موجوداتی وجود دارند که قابلیتهای خاصی دارند.آنها دارای اختیار هستند.و توانایی حرکات سریعی مثل طی الارض را دارند و در این فاصله میتوانند هر شیئی را که بخواهند منتقل کنند.در ضمن یک عقیده ء قدیمی بوده که آن افسانه ء ساخته شدن جهان از عناصر 4 گانه است که هوا و آتش و آب و خاکه که از قصه های یونانی گرفته شده بر این اساس جنس جنها شده از هوا و آتش بدون دود .در قرآن آمده  والجان خلقناه من قبل من نار السموم (27 حجر)و مشابهش(15 الرحمن)اسناد قرآنی سوره ء جن:قل اوحی الیّ انه الستمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قآنا عجبا یهدی الی ارشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا(داستان شرح قرآن از زبان جنها برای طایفه اشان) یا داستان تخت بلقیس در سوره ء نمل آیه ء عفریتیه...(فقال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک و انه علیه لقوی امین که گفت:من آن(تخت)را نزد تو میآورم قبل از اینکه فرصت کنی از جای خودت بلند شوی و من بر آن توانا هستم نمل 17)و در سوره صافات در مورد مسترقین السمعه که خبر های غیبی را میشنوند و ... 
در ضمن میشه از جنها مثل هر موجودی بعنوان سرباز یا هر چیز دیگری استفاده کرد( و حشر لسلیمان جنوده من الجن و الانس(25 فصلت)پس جن شد چنین موجودی.... خب حالا پری چیه ؟شیطان چیه؟ پری و جن و شیطان هر 3 یک چیز هستند
جن در عربی به معنی پوشیده است (فلما جن علیه الیل رآ کوکبا قال هذا ربی 76 انعام)
پس زمانی که (جهان از)شب پوشانده شد کوکبی دید (مربوط به داستان ابراهیم)تازه ما چند نوع بهشت داریم.جنات - عدن و ... جنات هم یعنی باغهایی که مخفی و پوشیده شده هستند و بعد از مردن انسانهای خوب واردشان میشوند- جُنَّه هم یعنی سپر های بزرگی که فرد کلا پشت آنها مخفی میشد( که یکسری طلسمات مزخرف تحت عنوان جُنت الاسماء به حضرت علی به دروغ منتسب کردند) جنین هم جاییه که نوزاد در آن مخفی است و پوشیده شده از نظر ها .....  اما ایرانیها به موجودات اینگونه ای پری می گفتند. چون عربها پ که نداشتند....جن عربیه فارسیش میشه پری. خب...شیطان چیه؟در قرآن صریحا آمده کان من الجن شیطان هم یکجور جن بوده.از شطن و شیطنت میاد یعنی جنی که کار بد بکنه.ایرانیها میگویند دیو.ابلیس هم همون شیطانه ...کارش چیه ؟ تلبیس یعنی پوشیدن دیده ها.یعنی جلوه دادن کار بد در ذهن آدمی با وسوسه بعنوان کار خوب و بلعکس. عفریت چیه؟اونم یک جور جنه...فرق شیاطین با پریها چیه ؟ هیچی ! اگر یک جن به میل خودش کار بدی بکنه میشه شیطون و شیطنت کننده و ابلیس وسوسه کننده...اگر کار خوب انجام بده میشه جن خوب یا پری خوب. مجنون چیه؟مجنون یعنی کسی که جن زده است.چون قدیمیها تمام بیماریهای روانی را جن زدگی تلقّی مینمودند هر کسی دیوانه میشد میگفتند مجنون بر وزن مفعول یعنی کسی که جن بر او عارض شده.دیوانه هم یعنی دیو+پسوند آنه یعنی دیو زده باز هم یعنی مجنون و جن زده..... حالا میبینیم آقایان میفرمایند من دیوونهء حسینم!مجنون عباسم .... الله اعلم و احکم .....بگذریم ... همه این بد بختیهای ما از بیسوادی ونادانی و حماقته.... شکلشون چجوریه؟یکی میگه سم دارن-یکی میگه دم دارن- یکی میگه شاخ دارن -یکی میگه مو وزوزی هستند-یکی میگه قد کوه احدند ... آنچه اصله اینه....چون فکر میکردند جنها موجودی هستند غیر آدمیزاد...سعی شده تلفیقی بین شکلهای آدمها و حیوانات رو بجای جن قرار بدند.مثلا طرف در بیابون یک بز دیده...تاریک بوده...خوب نتوانسته ببینه گفته پشم آلو بوده....مشهوره که میگویند انّ الجن یتشکل باشکال المختلفه ...جن به شکلهای مختلف ظاهر میشود . بنای براین اگر این داستان صحت داشتهباشه میتواند به شکل زیبا بیاید و همون موجود به شکل بد ترکیب. این که میگویند پریها خوشگلند اما جنها بد ریختند اوج حماقت افراده که هنوز نمی فهمند پری و جن یک حقیقت واحد هستند.در ضمن بار ها عرض کردم فقط و فقط کسی حق نظر دادن در مورد شکل جنها رو داره که تسخیر داشته باشه و بتونه در مقابل شما آنها را به جسم حاضر کنه که در جهان فقط 5 نفر تسخیر دارند.بقیه غالبا عقده حقارت دارند برای همین یکسری دروغ سرهم کردند تا مورد توجه قرار بگیرند یا روانی هستند.پس آنها اصلا شکل ندارند بلکه به هر شکلی بخواهند ظاهر میشوند(فقط برای اون 5نفر)
حالا موکل چیه؟موکل  هر جانوری میتونه باشه که عهده دار وظیفه ای در قبال شما است.حتی آدم هم میتونه باشه.و موکل با فتح کاف درسته.داستان چیه؟شما بعد از انجام 400 شرط تسخیرات و 6 ماه حدودا ریاضت درجای بدون سقف که تردد آدم نباشه مثلا در بیابان .... با حضور استاد عامل یعنی یکی از آن 5نفری که در جهان هست(که در قاره آسیا فقط یک نفره که او هم توبه کرده ....)یک جن بر شما ظاهر میشه بعد از دادن مهر طاعت به شما...او میشه سرباز شما و هر شیئی را بخواهید از تمام جهان برای شما میآورد.و از طریق اوست که طلسمات را میآموزید.حضور این موجود کاملا جسمانی است.مهر طاعت ایشون کاملا جسمانی است(مهری بعنوان قرار داد طاعت به شما داده میشود)و شما در آن لحظه صاحب تمام جواهرات و اشیاء جهان خواهید بود.فرشته ها (اگر دین درست باشد و وجود داشته باشند) بعلت معصوم بودن هرگز موکل یک موجود خطاکار یا ممکن الخطا نمیشوند.پس تسخیر فقط مختص جنها است و تمام کتب تسخیری و کتب علوم غریبه جهان دروغه.چرا؟چون موکل باید در حضور استاد عاملی که دو تا امتحان را قبلا شده ،تسخیر شود که رعایت 400 شرط تسخیر توسط استاد عامل معنا شده به اجازه نامه(که 128 تاش را در وب نوشتم)چون تنها استاد قاره آسیا توبه کرده پس ما نه طلسمی در قاره آسیا داریم نه امکان دیده شدن جن...بنای بر این هیچ کسی نه حق دارد در مورد چگونگی شکل اینها حرف اضافه بزند و نه اینکه در کل قاره آسیا چیزی تحت عنوان علوم غریبه داریم(جز در نزد تنها استاد عامل قاره آسیا)و کسی که تمام گنجهای جهان و اشیاء موزه های جهان توسط موکل متعلق به اوست... معقول نیست که برای شما دعا بنویسه تا هزار تومن از شما دزدی کنه .باز هم عرض میکنم تا کسی اثبات نکرده استاد عامله حق حرف زدن دراین موارد را نداره امتحان استاد هم اینه1:آوردن هرآنچه شما میخواهید اعم از طلا و جواهر و ...(البته شاید بعد از آوردن آنها را به جای اول خودش منتقل کند)2:خواندن ص و سطر تصادفی از کتابی بسته.
اما چگونه است که اینهمه افراد در مورد جنها نظر میدهند ؟چگونه اینهمه آدم آنها را دیده اند؟چند علت دارد 1:مشکلات شخصیتی و روانی دارند(با مطالعه در زندگیشان میشود دید که زندگی بسیار نا مناسبی دارند) 2:عقده حقارت دارند و برای جلب توجه این حرفها را میزنند 3:خطای دید دارند برای همینه غالبا میگویند در شب جنهارا میبینند
4:غالبا مریض روانی هستند.بیماریشان هم اسکیزوئیده داروشون هم لارگارتیل و پرفنازین و پروپرانوله (چون من مدتها در مرکز تست برای تجربه کسب کردن تستهای روانشناسی میگرفتم وبرای کارهای خیر به تیمارستانها میرفتم نمونه ء بارز بیماریهای روانی توهم و هذیانه..تمام کسانی که شما دارای قدرتهای محیر العقول میدانید... در تیمارستان مشابهینشون بستری بودند)پس دوست عزیز. اگر فکر میکنی قدرت طلسمی دارید خودتون رو امتحان کنید.اما اگر واقعا جن دیدید - موکل دارید و قدرتهای فوق بشری..... حتما حتما خودتون رو به یک پزشک روانی معرفی کنید هیچ عیبی هم نداره.یکی سرما میخوره شما هم مرض روانی دارید و با خرید دو تا کتاب مسخره خودتون رو استاد علوم غریبه میدانید.ریاضتهایتان هم پای ماهواره و اتاق نشیمنتان بوده .
عیب نداره انشاء الله اگر خدا بخواهد...(چون میدانیم هر بیماریی ممکنه شفا داده شود) چیز های ماورائیی که میبینید اعم از دیدن خدا و مقدسین و انوار الهی و جن و غول و .... انشاء الله از قدرت خدا درمان میشه و از این مرضها نجات پیدا میکنید.اما اگر واقعا قدرتی دارید ...بفرمایید برای خودتان امتحان کنید تا برای خودتان یقین بشه بقیه پیش کش. اگر هم دیوانه ای رو دیدید که چنین ادعا هایی داشت از طرف من به او بفرمایید اگر تو ادعای علوم غریبه داری...ما کسانی را داریم که ادعا میکنند در مواد مذاب ذکر میگن-تسخیر خدا و 124000 پیغمبر رو دارند- با شیطون جنگیدن چشم چپش رو کور کردن و ... بهشون بفرمایید اگر شما دیوونه ای دیوونه تر از تو زیاد داریم... عزیزان من... بجای توسل به سگ و گربه و شغال و جن و غول....و درو دیوار و قفل و ... همانگونه که خدا شمارا خلق فرموده ...انسان باشید. آدم دنبال خرافات و ابلهی نمیرود چون انسان حیوان ناطق است و ممیز انسان و حیوان عقل و شعورش استمی توانید دیدگاه خود را بنویسید
Cialis canada جمعه 7 اردیبهشت 1397 08:16 ب.ظ

Kudos, Quite a lot of facts!

buy name brand cialis on line we choice cialis pfizer india bulk cialis cialis side effects dangers price cialis per pill cialis purchasing cialis para que sirve purchase once a day cialis viagra cialis levitra cialis free trial
Viagra vs viagra سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 07:26 ق.ظ

You definitely made the point!
how to buy viagra online without prescription age to buy viagra generic viagra online pharmacy how to get viagra from doctor buy viagra pill pharmacies viagra in pharmacy viagra nz buy buy viagra uk pharmacy online prescription for viagra
Discount viagra سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 07:25 ق.ظ

Thanks a lot, An abundance of advice.

viagra uk buy sildenafil and viagra viagra online canada how can i order viagra online order online viagra buy viagra no rx buy viagra tablets online is it legal to buy viagra where to get viagra prescription buy viagra ireland
Online cialis جمعه 17 فروردین 1397 11:08 ب.ظ

You definitely made the point!
40 mg cialis what if i take we choice cialis pfizer india cialis et insomni order a sample of cialis cialis with 2 days delivery cialis prezzo al pubblico prezzo cialis a buon mercato deutschland cialis online prix cialis once a da can i take cialis and ecstasy
Cialis generic جمعه 17 فروردین 1397 11:08 ب.ظ

Incredible a good deal of helpful data.
american pharmacy cialis cialis mit grapefruitsaft cialis authentique suisse cialis pills generic low dose cialis achat cialis en suisse cialis rezeptfrei cialis taglich generic cialis at the pharmacy cialis daily
Cialis 20 mg جمعه 3 فروردین 1397 09:04 ب.ظ

Superb data. With thanks.
cialis dosage amounts buy cialis cialis usa cost precios cialis peru cialis et insomni buy generic cialis cialis with 2 days delivery canada discount drugs cialis best generic drugs cialis dose size of cialis
Cialis 20 mg جمعه 3 فروردین 1397 09:03 ب.ظ

Very good postings. Appreciate it.
buy name brand cialis on line viagra cialis levitra prices for cialis 50mg cialis savings card cialis australia org cialis prezzo al pubblico female cialis no prescription canadian discount cialis cialis dosage recommendations click here take cialis
Buy generic cialis دوشنبه 28 اسفند 1396 02:38 ق.ظ

With thanks, Terrific information.
we choice cialis pfizer india free cialis cialis tadalafil click here cialis daily uk cialis online deutschland cialis 5 mg para diabeticos tadalafil generic cialis generico lilly free cialis cialis farmacias guadalajara
Buy cialis دوشنبه 28 اسفند 1396 02:37 ق.ظ

Incredible many of great info.
cialis prices in england buy cialis online nz cialis dosage amounts wow cialis 20 cialis 5 mg effetti collateral tadalafil 20 mg estudios de cialis genricos cialis kamagra levitra acheter du cialis a geneve prezzo di cialis in bulgaria
Hattie پنجشنبه 16 آذر 1396 08:15 ب.ظ
I just like the helpful information you supply for
your articles. I will bookmark your weblog and take a look at once more here regularly.
I'm reasonably certain I will be told plenty of new stuff right here!

Good luck for the next!
Maria پنجشنبه 16 آذر 1396 08:09 ب.ظ
We're a group of volunteers and opening a new scheme in our community.
Your site offered us with valuable information to work on. You've done an impressive job and our whole community
will be thankful to you.
یکشنبه 21 آبان 1396 11:29 ب.ظ
تو كه سواد نداری مگه مجبوری نظر میدی
علی پنجشنبه 26 مرداد 1396 06:11 ب.ظ
اردوان ازآنها دوری کنیدو به خداوندمهربان پناه ببر چیزی آیدشمانخواهدشدبجز......
علی پنجشنبه 26 مرداد 1396 06:10 ب.ظ
اردوان ازآنها دوری کنیدو به خداوندمهربان پناه ببر چیزی آیدشمانخواهدشدبجز......
سینا یکشنبه 27 تیر 1395 08:27 ب.ظ
ما هم تورو ندیدیم علی پس کسشعر نگو چون وجود نداری
علی چهارشنبه 9 تیر 1395 03:52 ق.ظ
ما که ندیدیم پس ک س وشعره
جن چیه بابا مشنگین بخدا
دوشنبه 7 تیر 1395 03:59 ق.ظ
سلام دوستان هرکس گرفتاراین مشکل شده من حاضرم کمکش کنم من خیلی چیزادیدم که گفتنش طولانیه ولی اگه کسی خواست که جن روازخودش دور کنه ی نفررومیشناسم حاضرم باهزیته خودم ببرمش تاخوب بشه فقط برای ثوابش یاعلی مدد09338410085
ف یکشنبه 22 فروردین 1395 01:25 ب.ظ
یا ابالفضل ....
شما ها چه خطرناکین .....
مخصوصا اردوان
ف یکشنبه 22 فروردین 1395 01:24 ب.ظ
یا ابالفضل ....
شما ها چه خطرناکین .....
مخصوصا اردوان
حسین صادقی یکشنبه 25 بهمن 1394 02:00 ق.ظ
سلام آقا سینای عزیز اینایی ک شما انجام میدی حقیقت داره اما وقتت رو تنها ب این موضوع نذار مرتاضان هندی با نگاهشون قطار نگه میدارن یوگایی های قدیم ریاضت های شاقه میکشیدن ب جایی میرسیدن ک شش ماه زیر خاک می خوابیدن و بعد بیدار میشدن برید مطالعه بکنید در زندگی دوستان خدا تذکره الاولیای جناب عطار رو بخونید یا برید سلسله چشتی ها رو بخونید یا برید کتاب تحفه الاهل العرفان جناب شیخ روزبهان رو بخونید ک فکر میکنم این رو بخونید مست و مدهوش میشید یه روز ی بنده خدایی از مرادش طلب اسم اعظم میکرد مرشدش گف بیا بریم ی جایی وسط راه دیدن چن نفر ی پیر مردی رو میزنن مرشد از مریدش پرسید تو اگه بجای اون پیر مرد بودی و اسم اعظم بلد بودی چی میکردی گف نابودشون میکردم مرشد برگشت گف این پیرمرده خودش صاحب اسم اعظمه ببخشید زیاد حرف زدم کوزه خالی باشه مثل من زیاد سروصدا میکنه شاد باشید یاحق
حسین صادقی یکشنبه 25 بهمن 1394 01:52 ق.ظ
رفقا اگر ب دنبال همون بهشت معمولی هستید چند اصل رو رعایت بکنید اول صداقت بر جنت وصلت در دولت گشایند گرنیک پیمایی ره صدق و صفا را سعی کنید اصلا دروغ نگید دومی اینکه صاف باشد دو رو نباشید مثل آینه باشید سوم انصاف داشته باشید هیچ چیز رو از ریشه نزنید ندانسته و چهارم تا زمانی ک از باطن کسی خبر ندارد و واقف نیستید اصلا نظری دربارش ندید چ بسا دوستان خدا در لباس ها معمولی و چهره های معمولی بین عامیان هستن مراقب باشید ک خدا حساس ب دوستاش مثال هم بخواهید برید جریان جناب مشتاق علیشاه رو در کرمان بخونید یا جناب مستعلیشاه کرمنی رو در شیراز بخونید پنجم هم شاد باشید بگید بخندید که در شادی ها هم اسراریست بخصوص شادی ک درونی باشه خنده و گریه عشاق ز جای دگر است اگر هم بدنبال اصل موضوع هستید اون یذره دلشکستنم می خواد ک باید بشکنی و طالب باشی بدونید ک همش دست اهل بیت توسل بکنید منم دعا بکنید شاد باشد
حسین صادقی یکشنبه 25 بهمن 1394 01:39 ق.ظ
سلام اردوان جان تفکر درباره نیروهای اهریمنی موجب کشش اونها از طرف شما میشه حالا ک اونهارو هم میبینی نترس اما ذکر مولا بخصوص ناد علی زیاد بگو ک از اسم مولا اونایی ک اذیت میکنن فراری هستن دعاهایی رو هم اییمه در مفاتیح الجنان ذکر کردن و در کتاب ادعیه المعتصمین عارف بزرگوار ک کتاب حدیثی هم کوچک اما با مفاهیمی عجیب ک فک نکنم این معانی رو جایی دیده باشید مطالعه بکنید تو گوگول بزنید ادعیه المعنمصمین میاره هویاعلی
حسین صادقی یکشنبه 25 بهمن 1394 01:29 ق.ظ
هو سلام ب همه رفقا ای نسخه نامه الهی ک تویی ای آینه جهان شاهی ک تویی بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست از خود بطلب هر آنچه خواهی ک تویی رفقای عزیز مخلوقات عجایب خدا خیلی زیاده جن هم هست پری و نسناس و.......... تا دلت بخواد کتاب هفتاد و دیو حضرت سلیمان رو مطالعه بکنید حالا بعضیا از علوم غریبه ک شامل کیمیا و هیمیا و..... درس استفاده میکنن ولی بعضیا نه چون دچار عجب میشن و این رو بدونید دوستان خدا ب دنبال این حرفا زیاد نبودن چ بسا ک بعضی از بزرگان مانند جناب نخودکی و جناب شیخ و بهایی و...واقف بودن اما عمرشون رو تلف ب این کارها نکردن جناب عطار نیشاپوری کلامی از امام صادق ع در کتاب تذکره الاولیا شون آوردن ک حضرت فرمودند ریاضت نفس خاطر نفس موجب رسیدن ب کرامات میشه اما ریاضت نفس بخاطر خداوند موجب رسیدن ب خدا میشه لذا خیلی از عرفا ب کرامات هم زیاد اعتنا نمیکردن و مانند گرد و خاک روی کفش مثل میزدن فقط بدونید تا زمانی ک خدمت دوستان خدا نرسیدید و مورد مطلوب آن بزرگان نبودید در جهل بسر میبرید از مولا بخواهیید دوستانشون رو ک مخفی هستن رو نشونتون بده البته شرطش محرم بودن ها هرکه شد محرم دل در حرم یار بماند الکی خودتون رو اذیت نکنید هو
نیلوفر چهارشنبه 21 بهمن 1394 01:24 ق.ظ
آقای سینا اگه ممکنه با من تماس بگیرید. Niloofar_k366@yahoo.com
میخوام کاری که گفتید رو تکان دادن اشیا رو ببینم اگه میشه
اسماعیل پنجشنبه 15 بهمن 1394 03:36 ق.ظ
موکل میخوام بجز این روش سختی ک ایشون گفت اگه کسی یه روش درست بلده خبرم کنه
09380085707
mohamad یکشنبه 13 دی 1394 12:05 ق.ظ
با سلام هر کسی که در مورد جن زدگی مشکل داره میتونه بیاد چالدران از هرکسی بپرسه آدرس میدن اما قرآن شفاست و در خانه اذان بلند گفتن شما را از شر اجنه خلاص میکنه
محسن شنبه 16 آبان 1394 03:42 ب.ظ
هشدار به همه کسانی که این مطلب را میخوانند شخصی به اسم عباس شاهمرادی که ساکن کرج است با این شماره همراه 09010529451 شروع به کلاهبرداری از تعداد زیادی از هموطنان کرده است و در حال حاضر تحت پیگرد قانونی است فریب او را نخورید و هیچ گونه وجهی به او پرداخت نکنید که دیگر پولتان را نخواهیددید
الکس پنجشنبه 15 مرداد 1394 02:16 ق.ظ
اگه موکلتو میخوای ببینی باهام تماس بگیر
9127567520
وحید پنجشنبه 15 مرداد 1394 02:12 ق.ظ
هر چی در مورد موکل میخوای بدونی باهام تماس بگیر
حسینی شنبه 26 اردیبهشت 1394 11:12 ب.ظ
خواهش می کنم اگه کسی را می شناسید که مسئله جن زدگی را درمان می کند معرفی کنید زندگیم درخطره
09194362058
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
این وبلاگ توسط جمعی از دوستان طراحی و بازسازی شده و امیدواریم بتوانیم بخشی از نیاز های شما را تامین کنیم.
با تشکر.

  :: مدیر وب سایت : سید ایمان امینی
دوست دارید مطالب وبلاگ مربوط به چه مبحثی باشد؟» تعداد مطالب :
» تعداد نویسندگان :
» آخرین بروز رسانی :
» بازدید امروز :
» بازدید دیروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» بازدید کل :
» آخرین بازدید :